Kancelaria Prawna Kaczmarkiewicz & Wspólnicy

icon_gospodarcze_red

Umowy, w tym umowy w obrocie gospodarczym

Prawnicy Kancelarii mają doświadczenie w konstruowaniu oraz negocjowaniu różnorodnych umów zarówno między osobami fizycznymi, jak i między przedsiębiorcami.

Przedsiębiorcy mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie opracowania regulaminów sprzedaży, akcji marketingowych, promocji, wynikających z obowiązków pracodawcy, niezbędnych do prowadzenia profesjonalnej działalności gospodarczej.

Zapewniamy nasze wsparcie w przygotowaniu i negocjowaniu umów związanych z bieżącą działalnością, w tym umów dystrybucji, współpracy handlowej, agencyjnych, sprzedaży, dostawy, o świadczenie usług, w tym regulujących kwestie praw autorskich, najmu, dzierżawy, spedycji, magazynowania, itp.

Dokonamy analizy postanowień umów przedstawionych Tobie przez kontrahenta, omówimy ryzyka i zaproponujemy postanowienia korzystne dla Ciebie.

W razie sporów powstałych na gruncie wykonania umowy, a także na etapie postępowania sądowego, możesz liczyć na nasze wsparcie w negocjacjach oraz opracowaniu porozumienia, ugody z kontrahentem, uwzględniających zabezpieczenie Twoich interesów.

Jako osoba fizyczna, nie prowadząca działalności gospodarczej w życiu codziennym spotykasz się z koniecznością podpisania różnych umów. Kancelaria rekomenduje swoje usługi na etapie poprzedzającym zawarcie wszystkich ważnych dla Ciebie umów cywilnoprawnych. Prawnicy Kancelarii nie tylko zweryfikują, czy przedłożona Ci umowa jest zgodna z przepisami prawa, czy nie narusza zasady ekwiwalentności świadczeń (przykładowo wskażemy Ci, czy umowa z deweloperem nie zawiera tzw. klauzul niedozwolonych), a także podejmą działania zmierzające do wynegocjowania korzystniejszych dla Ciebie zapisów umowy.