Kancelaria Prawna Kaczmarkiewicz & Wspólnicy

icon_przedsiebiorcy_red

Obsługa prawna przedsiębiorców

Pracownicy Kancelarii posiadają duże doświadczenie w zakresie obsługi spółek prawa handlowego, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa.

W przypadku spółek prawa handlowego, oferujemy możliwość przygotowania tekstów umów spółki (osobowych, jak i kapitałowych), zapewniamy asystę u notariusza i przygotowujemy wszelkie niezbędne dokumenty związane z zarejestrowaniem spółki w sądzie rejestrowym.

Kancelaria oferuje dalszą pomoc w ramach bieżącej obsługi podmiotów gospodarczych, w tym organów spółek. W ramach stałej umowy współpracy zapewniamy doradztwo prawne zgodnie z zapotrzebowaniem i oczekiwaniami naszych Klientów, obejmujące m. in. analizę zgłaszanych kwestii prawnych, konsultacje telefoniczne, za pośrednictwem komunikatorów np. Zoom, a także dyżury prawnika w siedzibie Klienta. Zapewniamy współpracę w zakresie sporządzania projektów umów, regulaminów (w tym do świadczenia usług online) i innych opracowań niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorcy, pomoc w opracowywaniu bieżącej korespondencji kierowanej do sądów, urzędów, organów skarbowych i administracyjnych, prowadzenie w imieniu Klientów korespondencji z kontrahentami w sprawach spornych, zastępstwo procesowe. W zależności od potrzeb Klienta, oferujemy ponadto możliwość przeprowadzenia szkoleń dla Pracowników Klienta, kompleksowych audytów, wszczynanie i prowadzenie postępowań sądowych oraz przygotowanie pisemnych opinii prawnych.

Oferujemy naszą pomoc prawną także osobom fizycznym rozpoczynającym prowadzenie i prowadzącym już działalność gospodarczą, jak i spółkom prawa handlowego. Przeprowadzimy Cię bezpiecznie przez etapy związane z rozpoczęciem prowadzenia działalności gospodarczej, jak również związane z przekształceniem formy prawnej, w jakiej prowadzisz działalność gospodarczą.