Kancelaria Prawna Kaczmarkiewicz & Wspólnicy

icon_handel_red

Handel i dystrybucja w obrocie międzynarodowym

Kancelaria posiada doświadczenie w negocjowaniu i konstruowaniu umów związanych ze sprzedażą, dostawą towarów w obrocie międzynarodowym, w tym umów dystrybucyjnych, agencyjnych, współpracy handlowej, ogólnych warunków dostaw.

Naszym priorytetem jest zapewnienie bezpieczeństwa funkcjonowania Klienta na rynku międzynarodowym, stąd zapewniamy nasze wsparcie w omówieniu ryzyk, doborze najwłaściwszej formy płatności stosowanej na rynku międzynarodowym (m. in. akredytywa, open account, full prepayment), dostawy i związanych z tym zasad odpowiedzialności, ryzyk i kosztów dostawy, zabezpieczenia transakcji.

W razie sporów powstałych na gruncie wykonania umowy, a także na etapie postępowania sądowego, możesz liczyć na nasze wsparcie w negocjacjach oraz opracowaniu porozumienia, ugody, w tym ewentualnych aneksów do umów z kontrahentem, uwzględniających zabezpieczenie Twoich interesów.