Kancelaria Prawna Kaczmarkiewicz & Wspólnicy

icon_regulacje_red

Doradztwo w postępowaniach regulacyjnych

Postępowanie przed organami administracyjnymi oparte jest co do zasady na zasadzie pisemności. Otrzymanie korzystnej dla nas decyzji poprzedzone jest wypełnianiem wielu skomplikowanych formularzy, składaniem stosownych wniosków oraz wędrówkami pomiędzy kolejnymi urzędami. Naszej Kancelarii zależy na tym, aby zaoszczędzić Twój cenny czas, stąd też podejmujemy się prowadzenia wszelkich spraw związanych z postępowaniem administracyjnym.

Zapewniamy pomoc prawną w postępowaniach przed organami administracyjnymi, w tym przed naczelnikami urzędów skarbowych i celnych oraz dyrektorami właściwych izb, a także przed sądami administracyjnymi.

Do zakresu naszych działań należy ponadto uzyskiwanie wszelkiego rodzaju koncesji i zezwoleń.