Kancelaria Prawna Kaczmarkiewicz & Wspólnicy

Marcin Kaczmarkiewicz – adwokat

Marcin Kaczmarkiewicz jest adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w kancelarii KPKIW. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego oraz prawa pracy. Doradza we wszelkiego rodzaju projektach dotyczących nieruchomości ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów deweloperskich, komercyjnych i biurowych a także projektach związanych z wynajmem powierzchni biurowych oraz zarządzania obiektami biurowymi, handlowymi i logistycznymi.

Drugim obszarem specjalizacji objęte są  zagadnienia obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi korporacyjnej spółek, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym.

Marcin Kaczmarkiewicz posiada wieloletnie doświadczenie w reprezentowaniu Klientów Kancelarii na etapie postępowania przedsądowego (mediacje, negocjacje), przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także przed organami i sądami administracyjnymi i Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra prawa), Wydziału Businessu i Administracji (tytuł magistra ekonomii) oraz Wydziału Administracji Państwowej (tytuł magistra administracji państwowej) Prywatnej Wyższej Szkoły Businessu i Administracji w Warszawie

Anna Barszczewska - adwokat

W 2013 r. została wpisana na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie, zaś od 2021 r. jest mediatorem stałym w Centrum Mediacji przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. Posiada duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów Kancelarii przed sądami, głównie z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego i rodzinnego, w tym w postępowaniach w sprawach o rozwód, ustanowienie rozdzielności majątkowej i wielowątkowych sprawach o podział majątku wspólnego (w tym zakresie współpracuje i koordynuje działania współpracujących z Kancelarią kancelarii zagranicznych), a także w sporach dotyczących realizacji inwestycji budowlanych, roszczeń wynikających z niewykonania lub nienależytego wykonania różnego rodzaju umów.

Anna Barszczewska posiada także ponad 10-letnie doświadczenie zawodowe w zakresie bieżącego doradztwa prawnego spółkom prawa handlowego, także z sektora publicznego, w szczególności doradzała i brała udział w licznych procesach negocjacji oraz tworzenia różnego rodzaju regulaminów i umów, w tym dotyczących dystrybucji towarów, najmu komercyjnego, sprzedaży, o świadczenie usług logistycznych, a także w negocjacjach i mediacjach mających na celu polubowne zakończenie sporów powstałych na gruncie niewykonania lub nienależytego wykonania umów. 

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra prawa) oraz Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra politologii).

Damian Szybisz – adwokat

W 2018 r. został wpisany na listę adwokatów Izby Adwokackiej w Warszawie. Obszar praktyki skupia się wokół sporów sądowych, w szczególności z zakresu prawa karnego, rodzinnego oraz gospodarczego.

Istotną częścią jego pracy jest także bieżąca obsługa korporacyjna spółek kapitałowych obejmująca m. in. ich tworzenie, likwidację oraz organizację zgromadzeń, w tym sporządzanie wewnętrznej dokumentacji podmiotów gospodarczych oraz sprawy rejestrowe (KRS), a także bieżące doradztwo Klientom Kancelarii (m. in. konsultowanie i tworzenie umów, regulaminów). W ramach dotychczasowej praktyki, związanej z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych, od 2014 roku, jest prelegentem szkoleń prawniczych dla osób ubiegających się o wydanie licencji detektywa.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (tytuł magistra prawa).